Tijdens het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie de “Dutch Digestive Days” worden volgens gebruik een aantal subsidies toegekend. Zo ook een subsidie voor multidisciplinaire en instelling-overstijgende onderzoeksinitiatieven of werkgroepen. We heugen ons mee te mogen delen dat de DBLTG deze in ontvangst heeft mogen nemen!

De subsidie is verstrekt voor de infrastructuur van de stichting en haar bijkomende zaken. Dit zijn onder andere het oprichten van de stichting, het bouwen en onderhouden van deze website en de online database voor de registratie van alle geanonimiseerde patiëntendata.

De DBLTG is de NVGE erg dankbaar voor de subsidie. Het is een grote steun in de rug waarmee onze plannen snel gerealiseerd kunnen worden!