Stichting Dutch Benign Liver Tumor Group heeft officieel de erkenning “Algemeen Nut Beogende Instelling” verkregen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De erkenning wordt verstrekt door de belastingdienst na kritische beoordeling van het doel en de plannen van een vereniging. Daarnaast brengt het verplichtingen in de boekhouding met zich mee.

Voordelen van de ANBI-status zijn onder andere het niet betalen van erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen of schenkingen aan de instelling en donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.