Werkafspraken
Projecten en Publicaties

Het indienen van onderzoeksvoorstellen kan middels het officiële template.

Deze kunt u hier downloaden.

Het ingevulde voorstel kunt u indienen bij secretaris [apenstaartje] dbltg.nl , waarna de wetenschappelijke commissie het voorstel zo spoedig mogelijk zal beoordelen. Zie voor verdere informatie omtrent de werkwijzen de pagina met “werkafspraken”.