Nederland doet met veel van het medisch wetenschappelijk onderzoek mee in de wereldtop. Hoewel reeds goed onderzoek werd gedaan naar benigne levertumoren, constateerden wij dat de individuele medische centra niet in staat waren om dit onderzoeksgebied naar een hoger niveau te tillen. De goedaardige levertumoren staan op de achtergrond van hun kwaadaardige evenbeeld, ondanks een groep patiënten die last ondervinden van deze groep tumoren. Een samenwerking tussen verschillende klinieken en specialismen kan de sleutel zijn tot groei in zowel kwaliteit als kwantiteit van dit onderzoeksgebied.

Het idee voor Stichting “Dutch Benign Liver Tumor Group” ontstaan in mei 2017. Hoofddoel: het verbetering van de zorg voor mensen met een benigne levertumor. We beogen dit te bereiken door:

  1. Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek naar benigne levertumoren – een gezamenlijke agenda met doelen op korte en lange termijn
  2. Consolidatie en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar benigne levertumoren – het aanbieden van een platform waarop data verzameld wordt en waarop onderzoeksvoorstellen kunnen worden aangeschreven
  3. Stimulatie van translationeel onderzoek – zonder vertaling van bevindingen van laboratorium naar kliniek heeft de patiënt geen baat bij onderzoek
  4. Verdere ontwikkeling en implementatie van medische richtlijnen – landelijke uniformiteit in het verlenen van de zorg
  5. Voorlichting voor het algemeen publiek over benigne levertumoren – vergroting van bewustwording en aandacht voor benigne levertumoren in de maatschappij

Er zijn momenteel al een aantal werkgroepen die zich georiënteerd hebben op onderzoek in het HPB-gebied. HPB staat voor hepatopancreatobiliair ofwel lever, alvleesklier en galwegen. Dit zijn momenteel de werkgroep pancreatitis (alvleesklierontsteking), DPCG (gericht op pancreaskanker), DHCG (gericht op lever- en galwegkanker) en een de stuurgroep “werkgroep leverchirurgie”. Hieronder zal de DBLTG vallen. Daarnaast zal de DBLTG in nauw contact staan met de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie. Een organisatie die onderzoek in maag, darm, levergebied stimuleert en tevens de belangen van alle in dat werkveld actieve academici behartigd.

Op de laatst genoemde na, vallen alle werkgroepen onder de Nederlandse afdeling van de Europese en internationale HPB-verenigingen. Hiermee valt de DBLTG dus binnen de bestaande nationale en internationale verbanden en netwerken.