De DBLTG is een sub-orgaan van de werkgroep leverchirurgie. De werkgroep leverchirurgie heeft tot doel de kwaliteit van leverchirurgie in Nederland te bevorderen door:

  • Samenwerking tussen de centra op het gebied van de leverchirurgie te stimuleren.
  • Initiëren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de leverchirurgie, met nadruk op multicenter trials.
  • Faciliteren van Training & Educatie op het gebied van de leverchirurgie.
  • Nationale discussie op gang brengen over concentratie van de leverchirurgie in een aantal centra.

Momenteel bestaat het bestuur van de werkgroep uit:

Prof. dr. C. H.C. Dejong, chirurg, UMC Maastricht, voorzitter
Prof. dr. J.M. Klaase, chirurg, UMC Groningen, secretaris
Dr. M.S.L. Liem, chirurg, Deventer Ziekenhuis, penningmeester
Drs. M.T. de Boer, chirurg, UMC Groningen, lid
Prof. dr. C. Verhoef, chirurg, Eramus MC Rotterdam, lid
Dr. C.I. Buis, chirurg, UMC, Groningen, lid

Meer informatie kunt u vinden op hun website.